اخبار مهم خودرو

در مجله بهاری‌کار مهم ترین اخبار مربوط به خودرو در ایران و اظهارنظرها و تصمیمات منجر به تغییر قیمت ها در بازار خودرو، اطلاع رسانی خواهند شد.
تحلیل‌های شخصی مدیریت مجموعه جناب آقای محمد رسول بهاری نیز در این قسمت ارائه می‌شود.
برای دسترسی به مطالب نیز قسمت زیر را مطالعه کنید.
خرید خودرو خرید خودرو کارشناسی خودرو اعزام‌کارشناس ماشین چی بخریم چی بخرم؟ مشاوره